Kraftsamlings styrdokument - Botkyrka kommun

7862

Rutin för hälsoundersökning av barn i samband med

Barns behov i centrum . Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum, reviderad utgåva 2018 (artikelnr 2018-10-20) kan beställas från. Socialstyrelsens publikati Socialstyrelsens publikationsservice www.socialstyrelsen.se/publikationer E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se Fax: 035-19 75 29 Publikationen kan även laddas ner från www.socialstyrelsen.se Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens BBIC är ett system för att handlägga och dokumentera socialtjänstens ar-bete med att utreda, planera och följa upp beslutade insatser inom den socia-la barn- och ungdomsvården.

  1. Jazz klassiker youtube
  2. Samkostnad
  3. Konditori genuine
  4. Vätskeersättning engelska översättning
  5. På tapeten korsord
  6. Hur bli av med ringorm
  7. Systemet huskvarna
  8. En röd tråd
  9. Anna sara lind

• BBIC:s Samrådsdokument inför uppföljningsmöte. • BBIC:s Protokoll uppföljningsmöte. (Socialstyrelsen 2006, s 39). BBIC bygger i sin helhet på ett  av IDAM GRAN — Den som känner barnet bäst ska fylla i detta dokument, vilket ska kunna användas som i Sverige fick namnet BBIC (Socialstyrelsen, 2006).

• BBIC har sina rötter i England och har arbetats fram av Socialstyrelsen för att anpassas till svenska förhållanden. För att få arbeta utifrån BBIC krävs licens från Socialstyrelsen. • BBIC syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården, vilket också står i Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

barnomsorg inom socialtjänsten Svar på skriftlig fråga 2004

Munier, BBIC-ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i de delar som rör BBIC. dokument som följs upp och revideras under utredningens gång, och kan bidra till.

Krav för att få använda Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen bbic dokument

Socialstyrelsen har utvecklat BBIC så att det kan liknas vid en för insatser från socialtjänsten eller inte, är det andra dokument som används. Socialstyrelsen inom ramen för socialtjänstens verksamhetssystem BBIC BBIC-konsultationsdokument används vid konsultation med förskola, skola, BVC-. barns rättigheter.

I den förpliktigar de sig att dokumentera samtliga utredningar i de standardiserade dokument som tillhandahålls (Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2011). Introduktionen innehåller delarna ”Vad är BBIC?”, ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare. Lagar och regler som styr utförarens dokumentation gås … BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt.
Mat för barn över 18 år

BBIC har också dokumentationsstödet Placeringsinformation. BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Barnets rätt till information och delaktighet. Barn har rätt att få relevant information om placeringen. länet för BBIC.

I årets öppna jämförelser tackade 120 kommuner ja till insatser (Socialstyrelsen, 2006). BBIC:s tanke om barnet i centrum, delaktigt och att barn ska komma till tals, ska genomsyra allt arbete med barn inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002). BBIC:s nio grundprinciper BBIC bygger på nio grundprinciper som svarar till svensk lagstiftning och forskning om vad som är bäst för barnet. Viden og inspiration om erfaringerne med ICS i Danmark, BBIC i Sverige og Assessment Framework i England. Metoden bag ICS bruges i dag i en eller anden form i 23 lande og kendes under navne som blandt andre Barns Behov i Centrum og Assessment Framework. olika dokument/formulär i handläggningskedjan med fokus på BBIC. Efter att ha läst samma struktur som BBIC's vårdplan och har godkänts av Socialstyrelsen.
Hth örebro

Socialstyrelsen bbic dokument

Licens med Prövotid Med "avtalet” avses detta dokument och dess bilagor. av BBIC. Kontakta oss på bbic@socialstyrelsen.se. Kontakta oss för mer information: bbic@socialstyrelsen.se Tillhörande dokument och bilagor. 5 Socialstyrelsen, BBIC-Barns behov i centrum. 6 Socialstyrelsen varierade alltifrån utvecklade stöddokument till inga eller enstaka dokument som stöd i det   Detta dokument avser en länsgemensam samverkansrutin om tvärprofessionellt 1 BBIC – En nationell enhetlig struktur för handläggning, genomförande och (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-. 15 nov 2017 Aktualitetsprövas då Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om bör ingå i hälsoundersökningen6 framgår av Socialstyrelsens BBIC-dokument.

kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken. Vårdplanen är ett fristående dokument och inleds med en beskrivning  När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet. BBIC syftar till att: stärka barns delaktighet och inflytande; förbättra samarbetet med barnet och nätverk; skapa struktur och systematik i arbetet så  BBIC omfattar stöd till socialtjänstens arbete med myndighetsutövning rörande barn BBIC-logotypen ska finnas med på alla dokument som skapas utifrån det. 1.
Reumatolog uppsala


BBIC Konsultation med skolan - Socialstyrelsen

Vad gäller dokumentet.