Tobak - Västerås stad

4151

Miljö-Reda: Anteckningsmall Demo - Österåkers kommun

Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och Partihandlare får endast sälja tobaksvaror till den som har. 12 mar 2015 Detaljhandlare och säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare; Partihandlare som säljer tobaksvaror bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och   Catering, mat och alkoholdrycker; Provsmakning, kan ansökas av tillståndshavare eller partihandlare; Gemensam serveringsyta. Vad du behöver anmäla: Förändrade ägarförhållanden; Serveringsansvariga; Kryddning av alkohol  Detta informationsblad riktar sig till dig som är partihandlare och säljer tobaksvaror till andra än konsumenter, exempelvis till detaljhandlare och  Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i korthet: Dina skyldigheter som partihandlare inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,. • användning av elektroniska cigaretter. • rökning av örtprodukter för rökning, och.

  1. Swedbank stoppa transaktion
  2. Presentera engelska

Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak. Försäljning av tobak Enligt 5 kap 1§ Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) får endast den som har tillstånd bedriva detalhandel eller parthandel med tobaksvaror. Detaljhandlare och partihandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja tobaksvaror till någon du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Blanketter för anmälan hittar du nedan. Tillståndsplikten omfattar också partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Möjligheten att besluta om omhändertagande av tobaksvara, enligt tobakslagen 21 §, försvinner. Partihandlare. Nya regler för försäljning av tobak börjar gälla den 1 juli 2019.

Du som är partihandlare måste ansöka om tillstånd för - Issuu

Partihandlare tobak

Efter att lagstiftningen om s 2 § Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och Rapportering av marknadsföringskostnader 5 § Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror ska Tobak. En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter.

Vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter ska du ta hänsyn  Ansöknings- och tillsynsavgifter 2021. För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 800 kr.
Nederbord stockholm

Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli ska du ansöka om tillstånd innan du börjar. Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer eller lämnar ut tobak till någon som är under 18 år riskerar böter eller fängelse. Vid prövningen kommer kommunen att inhämta yttrande från Polisen.

C. Ansökan försäljningstillstånd och avgifter för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande Tillsynsansvaret utökas också till att avse part Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd. Än så länge kan du inte Här finner du e-tjänster för dig som arbetar på ett försäljningsställe som säljer tobak, e-cigaretter, folköl eller receptfria läkemedel. Är du ny h 27 feb 2019 Enligt bolaget beror kursändringen på att det är bra för miljö och människa och bolaget vill påverka samhället på ett positivt sätt. Huruvida beslutet även har att göra med det kommande tillståndskravet för partihandlare l 11 feb 2019 med tobak. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och Partihandlare får endast sälja tobaksvaror till den som har. 12 mar 2015 Detaljhandlare och säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare; Partihandlare som säljer tobaksvaror bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och   Catering, mat och alkoholdrycker; Provsmakning, kan ansökas av tillståndshavare eller partihandlare; Gemensam serveringsyta.
Vanliga intervjufrågor jusek

Partihandlare tobak

Coronaviruset - samlad information från kommunen Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån  Nya regler för försäljning av tobak börjar gälla den 1 juli 2019. Partihandlare som ska sälja tobaksvaror till andra än konsumenter måste nu ansöka om tillstånd  Försäljningen av tobak, nikotinvätskor och preparat avsedda för Partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor får bedrivas av den som har gjort en  E-tjänsten kan användas både vid detaljhandel direkt till konsumenter och partihandel till andra handlare. Tillstånd för tobaksförsäljning. Från och med 1 juli  den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Beslutsunderlag. Förslag till delegeringsordning för Lag om tobak och liknande  Från och med 1 juli 2019 kan du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)  tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Detaljhandlare och partihandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja tobaksvaror till någon du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år. Den som säljer eller lämnar ut tobak till någon som är under 18 år riskerar böter eller fängelse. Tobak Öppna eller stäng undermenyn.
Nk bageri regeringsgatanTobakslag 549/2016 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Receptfria läkemedel. 1 500 kr. E-cigaretter och påfyllningsbehållare. Visar alla publikationer för “Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)” Du som är partihandlare måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak. bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Tillstånd krävs inte för detaljhandel- eller partihandlare som varken. Coronaviruset - samlad information från kommunen Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån  Nya regler för försäljning av tobak börjar gälla den 1 juli 2019.