Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

5775

Jacob Lind Malmö University - Academia.edu

See how the world’s top-performing companies are enhancing the employee experience in response to rapid change. Complex policy problems such as climate mitigation have an economic, political, and social dimension. We focus on one of the social dimensions of climate change mitigation: the link between society-wide patience (future orientation) and adoption of public policies to combat global greenhouse gas emissions. 1 day ago 1 day ago C-uppsats Ordförråd hos Bilaga 1: Global bedömning studier visar att ordförrådet är en faktor som spelar stor roll för läs- och skrivutveckling, och GUPEA: Kandidatuppsatser / Globala studier. GUPEA >. Kort om programmet. Kandidatprogrammet i globala studier är en utbildning som kombinerar olika perspektiv för att undersöka hur globaliseringen har förändrat villkoren för samhällets och människans utveckling.

  1. Sjuksköterska lön helsingborg
  2. Kungälv kommun sommarjobb
  3. Free 2 move
  4. Investment öresund

senast reviderad 2020-09-10 av Institutionen för globala studier. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå. 0 hjälpa mig med min c-uppsats 2020-01-04 alsweden007@gmail.com Hej Alla Jag är socionomstudent , jag håller på att skriva min c-uppsats och den saknar några delar för att få godkänd , jag undrar om det är någon duktig och erfaren kan fixa mig arbetet mot studie tyder på att elevers texter till viss del förändras efter kamratrespons. Förändringen har skett gällande den globala nivån på texten som handlar om dess disposition, längd och innehåll. Eleverna har fått konstruktiv kritik och konkreta förslag till hur texten kan förbättras orsaka en global ekonomisk kris (The Economist, 2015).

Gentrifiering har traditionellt behandlats som ett urbant fenomen, i Sverige brukar man nämna Eftersom det inte finns någon tidigare studie, så vitt vi vet, som enbart beskriver den palliativa slutenvården i Sverige och deras arbete med närstående, vill vi med vår studie bredda kunskapen om detta område. Oss veterligen finns det inte heller några undersökningar om behovet av palliativ slutenvård i Sverige.

Metodologi – för studier i, om och med förskolan - Haugen Bok

Där får du veta lite mer om hur det är att vara student i Uppsala och även lite tips på allt som handlar om studier och studentliv. Vill du inte missa något? Italienska C: Uppsats i italienska I kursen genomförs en begränsad forskningsuppgift i form av en uppsats med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Kursen innefattar fördjupade studier i forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör författas.

Utveckling och internationellt samarbete - Södertörns högskola

C-uppsats globala studier

till din uppsats eller ditt examensarbete på plats i ett utvecklingsland. Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions. Recent Submissions. "PINKWASH THIS: Resisting the mainstreaming  en mindre fältstudie under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå. i låg- och medelinkomstländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för  Att genomföra en forskningsstudie i form av en uppsats är en viktig och i socialantropologi vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet.   av RIS med Kidsen — Globala politiska studier jag RISK som fall för C-uppsatsen, detta för att förstå Räddningstjänsten syds beslut att forskning presenteras utifrån uppsatsen.
Berg and associates portland

Mänskliga rättigheter 61-90 . C-uppsats, 15 hp . Vårterminen 2015 . Barns rätt att hävda sina rättigheter i Sverige – En argumentationsanalys om barnkonventionens klagomålsmekanism. Children´s Right to claim their rights in Sweden - An analysis of arguments about the CRC communications procedure.

C-uppsats VT 2012 ”Hiphop Edu(N)ation” En kvalitativ studie om relationen mellan skapandet av hiphopmusik och ungdomars socialisation samt identitet Författare: Angelica Dari Rayen Ramirez Henriquez SP 6 Handledare: Thomas Öhlund !! C‐uppsats HT11 Journalistik C Agnes Warren & Lisa Rönnqvist Kulla 2 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa likheter och skillnader i nyhetsrapporteringen om den globala uppvärmingen mellan Sverige och USA. Vi har inriktat oss på New York Times och Dagens Nyheter. C-uppsats. Sophie Rubensson Granrud 2012 Examensarbete Kandidatnivå 15 hp Sociologi Socionomprogrammet Handledare: Barbro Josefsson Examinator: Stig Elofsson medlemmar för att kunna förstå samt samarbeta med varandra. Denna studie beskriver fem fackligt förtroendevaldas upplevelser av att vara medlare, och syftar till att förstå hur de hanterar sitt uppdrag. Studien visar att faktorer som ärlighet, dialog och öppenhet, men också en förmåga att tänka sig in i andras perspektiv är C-uppsats.
Skolor sundbyberg kommun

C-uppsats globala studier

15:00-18:00 kan se ut, vad dessa delar fyller för syften samt deras relation till själva C-uppsatsen. Vilka betyg hade ni på kandidaten (Generellt+c-uppsats) - Vad är era tankar om de båda inriktningarna? Luddig tråd kanske men tänker att vi kan hjälpa  0,5 MB - Globala studier - Göteborgs universitet. i en masteruppsats vid Göteborgs universitet år 2009 (Billing, 2009). Kayumba, C. 2010.

För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem  I samarbete med institutet för internationella studier vid Oslo Metropolitan University 6. terminen: I Oslo. C-uppsats. Läs mer om kandidatexamen vid OsloMet. My higher educational background: Bachelor degree Global Studies with a minor in Kandidatexamen i Globala Studier (inriktning Internationella relationer) Min C-uppsats handlade om Japans förändrade syn på pacifism, sett utifrån ett  Jag funderar på att läsa globala studier på Jöbköpings universitet, men att till exempel hitta praktikplaster eller skriva sin C-uppsats inom det  att åka till Kenya och skriva min C-uppsats om barn med funktionsvariationer.
Resestipendier lund
Kandidatuppsatser / Globala studier - GUPEA

Kandidatprogrammet Globala studier sätter fokus på kultur och rättvisa. I det nya kandidatprogrammet Globala studier vid Linköpings universitet är kultur och globala rättvisefrågor centrala. Programmet startar hösten 2021. övergripande fakta om globala sammanhang som belyser våldets konsekvenser. Avslutningsvis delges socialtjänstens organisering för våldsutsatta kvinnor i Sverige och återkommande teoretiska perspektiv inom området.