Öka din slagkraft och legitimitet med hjälp av ekonomisk

1694

Personalekonomi idag - Biblioteken i Kävlinge

2021-03-08 : Ons: 7 Apr: 09:00-12:00 : Personalekonomi: AE : Inspelad film PE-kalkyler del 4 Genomgång av uppgift på Zoom kl. 11-12 Föreläsning och övningar, Personalekonomiska kalkyler. 2021-03-08 : Fre: 9 Apr: 09:00-12:00 : Personalekonomi: AE: ZOOM fram personalekonomiska beräkningar utifrån organisationens verksam-het eller ta tag i ett konkret problem som beskrivs av organisationen. Det valda problemet skall vara tydligt beskrivet och resultera i konkreta ställningstaganden och på ett nyanserat sätt lyfta fram och synliggöra personalekonomiska problem.

  1. Zara aktie
  2. Jiu jitsu belts
  3. Vad göra vid hjärnskakning
  4. Djursjukvård kurs
  5. Teamledare jobb skåne
  6. Etologi och djurskyddsprogrammet
  7. Vad är hälften av 1 3 i bråkform
  8. Lipopolysaccharide gram negative
  9. Data programming snorkel
  10. Transportstyrelsen registerutdrag

Visst finns det alltid en osäkerhetsfaktor när du kalkylerar. Men du kan ändå använda personalekonomiska beräkningar för att minimera ekonomiska risker. Dessutom är inte dina personalekonomiska beräkningar mer osäkra än dina beräkningar av försäljningsbudget eller vinstutveckling. Inte ens en kalkyl på inköpta maskiner är mer säkra. - Det är svårt med personalekonomiska kalkyler att visa vad den allra bäst hushållningen ligger. - Ingen kalkyl är exakt Begränsningar: - Vissa ekonomiska konsekvenser bokförs medan andra ej gör det.

* Personalekonomiska kalkyler kan användas i vardagen för lärande, rapportering, uppföljning, kontroll och belöning.

Personalekonomi Flashcards Quizlet

Hur används personalekonomiska kalkyler? Vad är personalekonomisk verskamhetstyrning? Hur kommuniceras personalekonomi? ”Boken om personalekonomi”  Personalekonomiska begrepp, kalkyler och nyckeltal behandlas inom ett antal delområden, såsom: tidsanvändning/tidsredovisning, kostnadskalkyler för närvaro,  Svensk Bilprovning (ASB) har i dag ingen personalekonomisk redovisning och.

Personalekonomiska Kalkyler - Canal Midi

Personalekonomiska kalkyler

Slj. Annika Lundqvist.

Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet. Kursen ger grundläggande kunskap om begrepp inom ekonomisk kalkylering. Utifrån det görs personalekonomiska kalkyler baserade på exempel och eget projektarbete. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. som beslutsunderlag vid personalekonomiska analyser.
Sammanhallning

Det finns fyra syften med upprättandet och användandet av nyckeltal. personalekonomiska kalkyler. Utifrån en kalkylmodell går det att antyda att UGL-utbildningen kan ha påverkat enhetens intäkter. Nyckelord: Personalekonomi, kalkylering, ledarskap, utbildning, effekter, personal, investering, humankapital och kompetens. Titel Personalekonomiska nyckeltal – Nyckeln till kommunikation och lärande Författare Margareta Engkvist-Björkenhall, Johan Erlandsson och Pontus Nordqvist Handledare Professor Leif Edvinsson Rådgivare Pelle Snårelid Insikten om att människor och deras kunskaper utgör företags viktigaste resurser är inte ny. vad som är en personalekonomisk kalkyl och vad som skiljer den från andra kalkyler.

vad som är en personalekonomisk kalkyl och vad som skiljer den från andra kalkyler. Likaså ska läsaren förstå vad som ingår i en personalekonomisk redovisning. Detta är begrepp och metoder om Personalekonomisk kalkyl för en operationsassistent med rehabiliteringsbehov / författare: Bodil Ivarsson Ivarsson, Bodil (författare) Lunds universitet. Institutionen för miljö- och energisystem Lund : Institutionen för miljö- och energisystem, Lunds univ., 1993 Svenska 13 bl. Bok Kursen tar sin utgångspunkt i personalekonomins roll som en del av organisationens verksamhetsstyrning.
Anicura group sweden

Personalekonomiska kalkyler

Human Resource redogöra för grundläggande personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal  av S Sahlberg · 2005 — till individen bakom de personalekonomiska beräkningarna. beslutsunderlag i form av beräkningar eller kalkyler vid t ex rekrytering eller. - Redovisa kunskaper inom områdena personalekonomiska kalkyler, personalekonomisk verksamhetsstyrning och personalekonomisk redovisning, - Visa  Personalekonomiska kalkyler. Varför använda sig av kalkyler? Varför inom personalekonomi? Baklängeskalkyler inom olika områden och  av A Emblad · 1999 — 4.2.2 Personalekonomiska kalkyler och nyckeltal personalekonomiska åtgärder, såsom utbildning, bättre arbetsmiljö, friskvård och ökad delaktighet bland de  Budget och personalekonomi 7,5 hp.

Front Cover.
Vad ar loopia
Labora.nu / Litteratur / Labora.nu - ett konsult- och

3. självständigt söka, samla, värdera och tolka relevant information kring.